Friday, February 6, 2015

Repleksyon
Nararamdaman ko ang pagod ko ngayong linggo.Parang ibinuhas sa akin lahat ng sakit sa ulo at sa katawan pagkatapos ng mga nakarang linggo.Kaya lagi na akong maagang natutulog at maagang gumigising upang gawin ang aking mga takdang aralin.Ngunit may nadiskubre ako.Mas maganda palka kapag ganito,Hindi masyadong nakakapuyat.Kaya simula ngayon,ganoon na ang aking gagawin.
Martes na martes ay nagulantang ako ng Makita ko ang aking mga kagrupo na nagpupulong na tila ba’y may pinagkakaguluhan.Ganoon din naman ang nakita ko sa iba ko pang mga kamag-aral.Naalala ko bigla na ngayon pala an gaming cosplay.Agad akong humingi ng tulong sa mga kagrupo ko para kumuha ng aking isusuot.Agad naman akong nagtanung sa aming pinuno kung sino ang aking icocosplay.At sinabi niyang si DONYA VICTORINA.sobra akong nagualat dahil ibang iba ang ugali sa akin ni donya victorina.At ito rin ang unang beses ko na mag-aarte sa harap ng aking mga kamag-aral.
Nagsimula na nga ang naunang pangkat at sinundan ng pangaalng pangkat na sinundan naman n gaming grupo.Natuwa naman ako dahil nagawa ko ng maayos ang naiatas sa akin.Natuwa din ako sa mga sinasabi ng aking mga kamag-aral na bagay das a akin si donya victorina ngunit lubbos akong nagalak ng gayahin ni Mae Batitia si donya victorina at gayang gaya niya ito.
Ipinagpatuloy lamang namin an gaming aralin hanggang sa dumating ang biyenes! TGIF! Magpapahinga ako ng lubos-lubusan upang may makuha akong lakas para sa darating na linggo!
Salamat!

No comments:

Post a Comment