Saturday, February 28, 2015

Repleksyon

Ngayong linggo, maraming bakanteng upuan sa room namin. Panahon kasi ng pangangampanya ng SSG kaya karamihan sa amin ang excuse.

Habang wala ang karamihan.nagsagawa kami ng Mock Trial. Dito lilitisin namin sina Crisostomo Ibarra at Elias. Napakahusay ng ginawang paglilitis ni Ostia kay ibarra kaya nakatutuwang panuorin ang mock trial na ito. Nakatutuwa din ang ginawa ni bueno para ipagtanggol si elias at sa huli sila rin ang nagwagi.

Pagkatapos, nagkaroon kami ng pagsusulit noong sumunod na araw.

No comments:

Post a Comment