Monday, December 15, 2014

Repleksyon 6

Ngayong linggong ito ay dalawang araw na walang pasok dahil sa Antipolo Day at dumating ang bagyong Ruby.Sa sumunod naman na dalawang araw ay wala si Gng. Mixto dahil sa paggawa ng dyaryo.Kaya bilang gawain, ipinakopya sa amin ni Ginoong Mixto sa isang buong papel ang nakasulat sa harapan.Ito'y magsisilbing gawain para sa amin.Sa sumunod naman na araw ay nagpaliban muna ako para sa END VAW program kung saan kami ay sasayaw doon.ngunit sa pagtatanung ko kung anu ang kanilang tinalakay,sinabi nila na pinag-aralan nila ang pagkakaiba ng Elehiya,Dalit at Oda.

Sunday, December 7, 2014

Repleksyon 5

Ikalimang Linggo.
Sinimulan namin ang panibagong aralin sa pakikinig sa isang mensahe ng anak sa kanyang mga magulang.Hindi naiwasan ng iba kong kamag-aralan na maging emosyonal dito.
Ito'y naging simula sa aming aralin na Elehiya- ito'y isang tulang liriko na tumatalakay sa pagkamatay ng isang tao.

Sunday, November 30, 2014

Repleksyon 4

Panibagong Linggo, Panibagong aralin ang aming tatalakayin.Ito ay ang Parabula-ito'y kadalasang nagmumula sa Bibliya at ginagamitan ng talinghaga.Ito'y naglalaman ng mga malalalim na salita na may malalim na kahulugan na nagsasaad ng aral.Tinalakay namin angparabulang "Ang mga mangggawa ng ubasan".

Sunday, November 23, 2014

Repleksyon 3

Ngayong linggo ay nagbalik na si Gng.Mixto.
Muli naming pinag-usapan ang Paghahambing at ang Rama at Sita.Sinubok din ni Maam na alamin ang aming kaalaman sa pamamagitan ng pagsusulit.

Ipinaliwanag din sa amin ni Maam ang isa sa aming produkto.Ito ang Informance.Dito kami'y gagaya ng isang karakter sa kahit anung epiko sa asya.

Sunday, November 16, 2014

Repleksyon 2

Ngayong sumunod na linggo. si Gng. Mixto ay sandali munang pinalitan ni Bb.Basbas sa kadahilanang may inaasikaso siyang mahalagang bagay. Ngunit hindi rin naman nakapagturo si Bb.Basbas dahil siya'y may karamdaman. Kaya ang nagturo sa amin ay si Trixie Usa na aming kamag-aral.
Tinalakay namin ang paghahambing.Ito'y may dalawang uri-magkatulad at di-magkatulad.
ang aming talakayan ay natapos sa isang pagsasanay.

Sunday, November 9, 2014

Repleksyon 1

Natapos na rin ang ikalawang markahan at kami'y tumungo na sa unang linggo ng ikatlong markahan.
Ilan sa aming mga kamag-aral ang nagbigay ng kani-kanilang mga nalalaman patungkol sa mga bansa sa Kanlurang Asya.ilan sa mga ito ang Israel, India at Saudi Arabia.At bilang paghahanda sa aming gagawing proyekto, tinalakay namin ang paggawa ng movie trailer.Tinalakay na din namin ang unang akda para sa ikatlong markahan, ang Rama at Sita.Ito'y tumatalakay sa pag-iibigan ng mag-asawa at sa mga pagsubok na kinaharap nila.Ito'y mula sa bansang india. sa huling araw ng linggo,si Bb.Basbas ang nagturo sa amin.Mas lalo naming pinalawak ang akdang Rama at Sita.