Sunday, November 23, 2014

Repleksyon 3

Ngayong linggo ay nagbalik na si Gng.Mixto.
Muli naming pinag-usapan ang Paghahambing at ang Rama at Sita.Sinubok din ni Maam na alamin ang aming kaalaman sa pamamagitan ng pagsusulit.

Ipinaliwanag din sa amin ni Maam ang isa sa aming produkto.Ito ang Informance.Dito kami'y gagaya ng isang karakter sa kahit anung epiko sa asya.

No comments:

Post a Comment