Sunday, November 16, 2014

Repleksyon 2

Ngayong sumunod na linggo. si Gng. Mixto ay sandali munang pinalitan ni Bb.Basbas sa kadahilanang may inaasikaso siyang mahalagang bagay. Ngunit hindi rin naman nakapagturo si Bb.Basbas dahil siya'y may karamdaman. Kaya ang nagturo sa amin ay si Trixie Usa na aming kamag-aral.
Tinalakay namin ang paghahambing.Ito'y may dalawang uri-magkatulad at di-magkatulad.
ang aming talakayan ay natapos sa isang pagsasanay.

No comments:

Post a Comment