Sunday, December 7, 2014

Repleksyon 5

Ikalimang Linggo.
Sinimulan namin ang panibagong aralin sa pakikinig sa isang mensahe ng anak sa kanyang mga magulang.Hindi naiwasan ng iba kong kamag-aralan na maging emosyonal dito.
Ito'y naging simula sa aming aralin na Elehiya- ito'y isang tulang liriko na tumatalakay sa pagkamatay ng isang tao.

No comments:

Post a Comment