Monday, December 15, 2014

Repleksyon 6

Ngayong linggong ito ay dalawang araw na walang pasok dahil sa Antipolo Day at dumating ang bagyong Ruby.Sa sumunod naman na dalawang araw ay wala si Gng. Mixto dahil sa paggawa ng dyaryo.Kaya bilang gawain, ipinakopya sa amin ni Ginoong Mixto sa isang buong papel ang nakasulat sa harapan.Ito'y magsisilbing gawain para sa amin.Sa sumunod naman na araw ay nagpaliban muna ako para sa END VAW program kung saan kami ay sasayaw doon.ngunit sa pagtatanung ko kung anu ang kanilang tinalakay,sinabi nila na pinag-aralan nila ang pagkakaiba ng Elehiya,Dalit at Oda.

Sunday, December 7, 2014

Repleksyon 5

Ikalimang Linggo.
Sinimulan namin ang panibagong aralin sa pakikinig sa isang mensahe ng anak sa kanyang mga magulang.Hindi naiwasan ng iba kong kamag-aralan na maging emosyonal dito.
Ito'y naging simula sa aming aralin na Elehiya- ito'y isang tulang liriko na tumatalakay sa pagkamatay ng isang tao.