Sunday, November 9, 2014

Repleksyon 1

Natapos na rin ang ikalawang markahan at kami'y tumungo na sa unang linggo ng ikatlong markahan.
Ilan sa aming mga kamag-aral ang nagbigay ng kani-kanilang mga nalalaman patungkol sa mga bansa sa Kanlurang Asya.ilan sa mga ito ang Israel, India at Saudi Arabia.At bilang paghahanda sa aming gagawing proyekto, tinalakay namin ang paggawa ng movie trailer.Tinalakay na din namin ang unang akda para sa ikatlong markahan, ang Rama at Sita.Ito'y tumatalakay sa pag-iibigan ng mag-asawa at sa mga pagsubok na kinaharap nila.Ito'y mula sa bansang india. sa huling araw ng linggo,si Bb.Basbas ang nagturo sa amin.Mas lalo naming pinalawak ang akdang Rama at Sita.

No comments:

Post a Comment