Friday, January 9, 2015

Repleksyon 8

       Ngayong Linggong ito, ay napakarami nating tinalakay.Ngunit bago ang lahat,binalikan natin ang pagpapasidhi ng damdamin. At tayo'y tumungo na sa sanaysay,ito'y isang tuluyang kathang naglalahad ng kaalaman,kuro-kuro o damdamin.Maging ang tatlong elemnto ng sanaysay-Paksa,Tonno at Kaisipan.Isa rin ang 4 na uri ng teketo-nagsasalaysay,nagbibigay impormasyon,nanghihikayat at nagbibigay argumento.At ang huling paksa ay ang Pamaksang pangungusap at ang mga pantulong na pangungusap.
       Nagkaroon din tayo ng pagsusulit para sa mga aralin.

No comments:

Post a Comment