Friday, January 9, 2015

Repleksyon 7

Ngayong huling linggo ng pasukan para sa taong ito ay si Bb.basbas ang nagturo sa amin.Nagbalik tanaw kami sa akdang "Elehiya sa kamatayan ng aking kapatid"maging ang "Dalit kay Maria".Nagkaroon din kami ng pagtatalakay sa Pagpapasidhi ng damdamin.Ito'y ginagawa sa pamamagitang ng pag-aayos ng mga salita mula sa pinakamataas na kahulugan/emosyon hnggang sa pinakamababa o mababa hanggang pataas.

No comments:

Post a Comment